Robustní rozpoznávání mluvčího pomocí neuronových sítí

Robustní rozpoznávání mluvčího pomocí neuronových sítí

Autor práce

Ján Profant
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Ing. Pavel Matějka, Ph.D.

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu