Riešenie dátových úložísk pre virtualizované servery

Riešenie dátových úložísk pre virtualizované servery

Autor práce

Radoslav Franko
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky

Vedoucí práce

Ing. Peter Palúch, Ph.D.

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci