Riešenie dátových úložísk pre virtualizované servery

Riešenie dátových úložísk pre virtualizované servery

Autor práce

Radoslav Franko

Vedúci práce

Ing. Peter Palúch, Ph.D.

O projekte

Ročník

2014

Zdieľať túto prácu