Riadenie a ovládanie CNC stroja mikrokontrolérom Arduino

Riadenie a ovládanie CNC stroja mikrokontrolérom Arduino

Autor práce

Darko Šajben
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Štefan Koprda, PhD.

O projektu

Ročník

2018

Sdílet tuto práci