Riadenie a ovládanie CNC stroja mikrokontrolérom Arduino

Riadenie a ovládanie CNC stroja mikrokontrolérom Arduino

Autor práce

Darko Šajben
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky

Vedúci práce

doc. Ing. Štefan Koprda, PhD.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu