Řešení extenzivních her s využitím zpřísnění Nashova equilibria

Řešení extenzivních her s využitím zpřísnění Nashova equilibria

Autor práce

Jiří Čermák
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Mgr. Branislav Bošanský

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci