Rámec pro plánovací problémy

Autor práce

Magdalena Metlická
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

doc. MSc. Donald David Davendra, Ph.D.

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci