Profilování paralelních aplikací

Profilování paralelních aplikací

Autor práce

Jakub Beránek
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Petr Gajdoš, Ph.D.

O projektu

Ročník

2018

Sdílet tuto práci