Profilování paralelních aplikací

Profilování paralelních aplikací

Autor práce

Jakub Beránek

Vedúci práce

doc. Ing. Petr Gajdoš, Ph.D.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu