Problematika a optimalizace firewallu nad OS Linux

Problematika a optimalizace firewallu nad OS Linux

Autor práce

Halický Petr
Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu

Vedoucí práce

Josef Horálek

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci