Příklad útoku na šifru RC4

Příklad útoku na šifru RC4

Autor práce

Pavel Kocka
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Jiří Buček

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci