Přibližné vyhledávání nad vlastními indexy

Přibližné vyhledávání nad vlastními indexy

Autor práce

Hrbek Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci