Použitie pulzných neurónových sietí pre spracovanie stereovízneho obrazu

Použitie pulzných neurónových sietí pre spracovanie stereovízneho obrazu

Autor práce

Martin Kolesnáč
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Ing. Marek Bundzel, Ph.D.

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci