Popisné modely špecifických skupín pacientov vzhľadom na ich kardiovaskulárne riziko

Popisné modely špecifických skupín pacientov vzhľadom na ich kardiovaskulárne riziko

Autor práce

Ing. Adam Pavlíček
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

prof. Ing. Ján Paralič, PhD

O projektu

Ročník

2022

Sdílet tuto práci