Pokročilé metody srovnávání sémantiky vět

Pokročilé metody srovnávání sémantiky vět

Autor práce

Ptáček Tomáš
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

Habernal Ivan

O projektu

Ročník

2012

Sdílet tuto práci