Podpora konceptuálního modelování pro jazyk Haskell

Podpora konceptuálního modelování pro jazyk Haskell

Autor práce

Marek Suchánek
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Robert Pergl, Ph.D.

O projektu

Ročník

2017

Sdílet tuto práci