Podpora konceptuálního modelování pro jazyk Haskell

Podpora konceptuálního modelování pro jazyk Haskell

Author

Marek Suchánek
Czech Technical University in Prague, Faculty of Information Technology

Supervisor

Ing. Robert Pergl, Ph.D.

About the project

Year

2017

Share