Podpora konceptuálního modelování pro jazyk Haskell

Podpora konceptuálního modelování pro jazyk Haskell

Autor práce

Marek Suchánek

Vedúci práce

Ing. Robert Pergl, Ph.D.

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu