Podchycování cest v grafech

Podchycování cest v grafech

Autor práce

Radovan Červený
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

RNDr. Ondřej Suchý, Ph.D.

O projektu

Ročník

2018

Sdílet tuto práci