Plánování chirurgických zákroků pomocí metody branch-and-price zrychlené pomocí strojového učení

náhled diplomové práce

Autor práce

Pavlína Koutecká
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Přemysl Šůcha

O projektu

Ročník

2023

Sdílet tuto práci