Performance evaluation of graphics accelerator

Performance evaluation of graphics accelerator

Autor práce

Vanek Juraj
Vysoké učení technické v Brně

Vedoucí práce

Herout Adam

O projektu

Ročník

2010

Sdílet tuto práci