Paralelní řazení v C++11

Paralelní řazení v C++11

Autor práce

Klára Schovánková
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Daniel Langr, Ph.D.

O projektu

Ročník

2019

Sdílet tuto práci