Paralelné výpočty pre spracovanie a vizualizáciu stavového priestoru nelineárnych obvodov

Paralelné výpočty pre spracovanie a vizualizáciu stavového priestoru nelineárnych obvodov

Autor práce

Zsolt Rácz
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Branislav Sobota, PhD.

O projektu

Ročník

2017

Sdílet tuto práci