Paralelné výpočty pre spracovanie a vizualizáciu stavového priestoru nelineárnych obvodov

Paralelné výpočty pre spracovanie a vizualizáciu stavového priestoru nelineárnych obvodov

Author

Zsolt Rácz

Supervisor

doc. Ing. Branislav Sobota, PhD.

About the project

Year

2017

Share