Paralelné výpočty pre spracovanie a vizualizáciu stavového priestoru nelineárnych obvodov

Paralelné výpočty pre spracovanie a vizualizáciu stavového priestoru nelineárnych obvodov

Autor práce

Zsolt Rácz

Vedúci práce

doc. Ing. Branislav Sobota, PhD.

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu