Odporúčanie softvérových služieb s využitím kontextu

Odporúčanie softvérových služieb s využitím kontextu

Autor práce

Martoš Ivan
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Rozinajová Viera, doc. Ing. PhD.

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci