Objavovanie vzťahov v neštruktúrovanom texte pomocou sémantickej analýzy

Objavovanie vzťahov v neštruktúrovanom texte pomocou sémantickej analýzy

Autor práce

Jačala Martin
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Tvarožek Jozef

O projektu

Ročník

2011

Sdílet tuto práci