Návrh metódy výberu príznakov na báze k-NN algoritmu

Návrh metódy výberu príznakov na báze k-NN algoritmu

Autor práce

Peter Bugata
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Peter Drotár, PhD.

O projektu

Ročník

2018

Sdílet tuto práci