Návrh metódy výberu príznakov na báze k-NN algoritmu

Návrh metódy výberu príznakov na báze k-NN algoritmu

Autor práce

Peter Bugata
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

doc. Ing. Peter Drotár, PhD.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu