Návrh hashovacího algoritmu pro biometrický podpis uživatele

Návrh hashovacího algoritmu pro biometrický podpis uživatele

Autor práce

František Pártl
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

Ing. Kamil Ekštein, Ph.D.

O projektu

Ročník

2020

Sdílet tuto práci