Návrh a implementácia jazyka stromových transformácií

Návrh a implementácia jazyka stromových transformácií

Autor práce

Matůš Sulír
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Ing. Slavomír Šimoňák, PhD.

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci