Navigace v budovách za použití mobilních telefonů

Navigace v budovách za použití mobilních telefonů

Autor práce

Miroslav Voda
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

MSc. Štěpán Kopřiva, MSc.

O projektu

Ročník

2016

Sdílet tuto práci