Navádění letadla s poruchou motoru na nouzové přístání

Navádění letadla s poruchou motoru na nouzové přístání

Autor práce

Jakub Sláma
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

prof., Ing. Jan Faigl, PhD.

Ročník

2021

Sdílet tuto práci