Možnosti využití grafových databází v informačním systému internetového obchodu

Možnosti využití grafových databází v informačním systému internetového obchodu

Autor práce

Palíšek Luboš
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Adam Šenk

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci