MongoDB jako datové úložiště pro Google App Engine SDK

MongoDB jako datové úložiště pro Google App Engine SDK

Autor práce

Heller Stanislav
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Volf Tomáš

O projektu

Ročník

2013

Sdílet tuto práci