Modul do serverové aplikace pro rozpoznávání identifikačních údajů z osobních dokladů

Modul do serverové aplikace pro rozpoznávání identifikačních údajů z osobních dokladů

Autor práce

Miroslav Bartyzal
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta

Vedoucí práce

Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.

O projektu

Ročník

2018

Sdílet tuto práci