Server module for personal information recognition from identity documents

Server module for personal information recognition from identity documents

Autor práce

Miroslav Bartyzal
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta

Vedúci práce

Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu