Modelování akcelerátorů neuronových sítí

Modelování akcelerátorů neuronových sítí

Autor práce

Jan Klhůfek
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Vojtěch Mrázek

O projektu

Ročník

2023

Sdílet tuto práci