Minimalizace konvexních po částech afinních funkcí pomocí lokálních konzistencí

Minimalizace konvexních po částech afinních funkcí pomocí lokálních konzistencí

Autor práce

Tomáš Dlask
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

doc. Ing. Tomáš Werner, Ph.D.

O projektu

Ročník

2018

Sdílet tuto práci