Minimalizace konvexních po částech afinních funkcí pomocí lokálních konzistencí

Minimalizace konvexních po částech afinních funkcí pomocí lokálních konzistencí

Autor práce

Tomáš Dlask

Vedúci práce

doc. Ing. Tomáš Werner, Ph.D.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu