Metody strojového učení nad webovými dokumenty

Metody strojového učení nad webovými dokumenty

Autor práce

Ing. Josef Katrňák
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Doc. Ing. Radek Burget Ph.D.

O projektu

Ročník

2023

Sdílet tuto práci