Metody strojového učení nad webovými dokumenty

Metody strojového učení nad webovými dokumenty

Autor práce

Ing. Josef Katrňák

Vedúci práce

Doc. Ing. Radek Burget Ph.D.

O projekte

Ročník

Zdieľať túto prácu