Metódy analýzy pre detekciu objektu vo videozázname

Metódy analýzy pre detekciu objektu vo videozázname

Autor práce

Timotej Sulka
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky

Vedoucí práce

PaedDr. Martin Magdin, Ph.D.

O projektu

Ročník

2020

Sdílet tuto práci