Metódy analýzy pre detekciu objektu vo videozázname

Metódy analýzy pre detekciu objektu vo videozázname

Autor práce

Timotej Sulka
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky

Vedúci práce

PaedDr. Martin Magdin, Ph.D.

O projekte

Ročník

2020

Zdieľať túto prácu