Metamodelovanie, modelovanie, verifikácia a validácia požiadaviek

Metamodelovanie, modelovanie, verifikácia a validácia požiadaviek

Autor práce

František Ferenčík
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc.

O projektu

Ročník

2020

Sdílet tuto práci