Metamodelovanie, modelovanie, verifikácia a validácia požiadaviek

Metamodelovanie, modelovanie, verifikácia a validácia požiadaviek

Autor práce

František Ferenčík

Vedúci práce

doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc.

O projekte

Ročník

2020

Zdieľať túto prácu