Liferay communication infrastructure

Liferay communication infrastructure

Autor práce

Mika Marcel
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Kordík Pavel

O projektu

Ročník

2013

Sdílet tuto práci