Liferay communication infrastructure

Liferay communication infrastructure

Autor práce

Mika Marcel
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Kordík Pavel

O projekte

Ročník

2013

Zdieľať túto prácu