Kontextové mapy a jejich aplikace

Kontextové mapy a jejich aplikace

Autor práce

Vašinek Michal
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Platoš Jan

O projektu

Ročník

2013

Sdílet tuto práci