Konfigurační rozhraní pro nástroj ESPRESO

Konfigurační rozhraní pro nástroj ESPRESO

Autor práce

Tomáš Panoc
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Ing. Marek Běhálek, Ph.D.

O projektu

Ročník

2018

Sdílet tuto práci